Home aanmelden evenement aanmelden vrijwilliger

Op 22 december 2015 heeft de inspecteur van de belastingdienst ons aangewezen als ANBI instelling.

Stichting VKRB verkeersregelaars bestaat uit een groep mensen die naast hun reguliere baan of na hun pensioen zich in willen zetten voor de verkeersveiligheid rond evenementen. Jaarlijks volgen wij de opleiding evenementenverkeersregelaar en zijn wij na aanstelling door de burgemeester inzetbaar bij evenementen. De opleiding wordt verzorgd en afgenomen door de Politie Academie in Apeldoorn.

Wat is onze status ?

Wij zijn niet zomaar een club mensen die een hesje of uniform dragen en dan belangrijk staan te doen op straat. Onze functie is in de wet beschreven:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 12 en 13 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 33 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, de artikelen 56 en 58 van het BABW, artikel 30, tweede lid, van het RVV 1990 en artikel 5.3.51, tweede lid, en 5.3.61, derde lid, van het Voertuigreglement; evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd: verkeersregelaar die ten behoeve van meerdere evenementen in een aaneengesloten periode van maximaal twaalf maanden is aangesteld; Voor aanstelling als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd dient een uitgebreide theoretische instructie te zijn gevolgd. Instructies voor evenementenverkeersregelaars vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012. Wij zijn wettelijk bevoegd voor het geven van stoptekens, oprijdtekens en aanwijzingen. Volgen weggebruikers die stoptekens, oprijdtekens of aanwijzingen niet op dan kan dat gevolgen hebben voor hun portemonnee, ook dat wordt door de wetgever geregeld.

Wanneer heeft u ons nodig?

Wanneer u een evenement gaat organiseren wordt de aanvraag beoordeeld door de gemeente, de politie, en de brandweer. Ook kan advies worden gevraagd bij andere instanties. Uiteindelijk krijgt u een beslissing op uw aanvraag. Een voorwaarde kan zijn dat u verkeersregelaars in gaat zetten bij uw evenement.

Jaarlijks worden we bij meer dan 40 evenementen ingezet, dit houd in dat wij kennis en ervaring kunnen gebruiken om uw evenement verkeerstechnisch in goede- en veilige banen kunnen leiden. Naast de verplichting om verkeersregelaars in te zetten wat vaak als lastig wordt ervaren hebben de meeste organisatoren nu ook ervaren dat wij meestal het eerste aanspreekpunt zijn van uw evenement en bezoekers kunnen helpen en verwijzen.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons een mail sturen , u kunt uw evenement ook aanmelden via de link hiernaast of ons bellen.

Van der Dussenvliet 27
2992WK Barendrecht

info@vkrb.nl

tel: 0641012971

Rabobank NL50 RABO0305795147

KVK 63660601

BTW NL855339871B01


stichting vkrb verkeerregelaars is ook op
en
te vinden
Home
Planning bekijken aanmelden evenement
aanmelden vrijwilliger
Privacy
sitemap